stoomreiniging-bedrijven

Stoomreiniging met de DOFF

Zien = Geloven. Vraag vandaag nog de GRATIS DEMO aan

06 57914064

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Waarom kiezen voor DOFF Stoomreiniging voor uw Bedrijf of Huis?

Het laten reinigen van gevels, bestrating, kortom de buitenboel van uw bedrijf of huis is zeer zeker van belang. Viezigheid, aanslag, graffiti of groene aanslag op of rondom uw bedrijfspand straalt niet goed uit op uw bedrijf. Bovendien kan onvoldoende schoonmaken gevolgen hebben voor de gezondheid van uzelf en uw personeel. En natuurlijk de bezoekers van uw pand die zaken met u willen doen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor huiseigenaren. Niet op tijd reinigen van de buitenruimte van uw huis kan leiden tot een onfrisse aanblik van uw huis en zelfs tot ongezonde situaties in het geval er sprake is van sporen of bacteriën die zich hechten aan uw gevels of het plaveisel rondom uw huis.

Op de lange termijn kan het niet op tijd aanpakken van verontreiniging zelfs nadelige gevolgen hebben voor de structurele integriteit van uw gevels of zelfs gebouw. Ook overlast door schimmels en vocht kan tot de mogelijkheden behoren als uw pand niet op tijd gereinigd wordt. Met de verkeerde methode reinigen of reinigen met verkeerd toegepaste schoonmaakmethoden kan hetzelfde effect hebben op uw woning of bedrijfspand. Helaas wordt dit effect door weinig mensen erkend.

Schoonmaken van de buitenruimte en gevels komt er in het kort op neer dat vuil los gemaakt moet worden van de ondergrond (bestrating of gevel) waarna het verwijderd kan worden. Of je lost het vuil of de aanlag helemaal op door de aanslag zich aan iets anders te laten binden. Chemisch reinigen maakt vaak van deze optie gebruik.

In de basis zijn er 5 methoden om de buitenruimte van uw bedrijf schoon te maken:

 • Hogedruk Reinigen
 • Stoom Reinigen
 • (Zand)stralen
 • Chemisch Reinigen
 • Wrijving / Borstelen

De meeste hiervoor beschreven methoden hebben het gevaar in zich dat ze uw pand of huis kunnen beschadigen. Of in het geval van wrijving/borstelen dat zij niet op een economisch verantwoorde manier zijn toe te passen.

Bij Ecowas maken we doorgaans gebruik van de DOFF in onze Ecowas schoonmaakdiensten. De DOFF maakt gebruik van bescheiden druk met extreme temperaturen om uw bedrijfspand te reinigen. Voor een uitgebreide beschrijving van de precieze werking van de DOFF verwijzen we u graag naar de pagina Ecologisch Stoom en Hogedruk reinigen. We zullen ons op deze pagina beperken waarom de werking van de DOFF juist zo geschikt is om uw bedrijf of woning te laten reinigen.

 • Minder kans op beschadiging van uw (bedrijfs)pand
 • Minder of zelfs geen gebruik van chemische middelen om tot goed schoonmaakresultaat te komen
 • Mogelijkheid water te hergebruiken (minder verspilling)
 • Mogelijkheid water met chemisch oplosmiddel af te vangen en verontreinigd water ecologisch verantwoord te laten verwerken
 • Uitstekende kosten / baten

Minder Kans op Beschadiging van Uw (Bedrijfs)pand

Om aanslag of vuil te verwijderen zal het los gemaakt moeten worden van de ondergrond. Om dit te bereiken kan gebruik gemaakt worden van druk, temperatuur of chemische middelen. Methoden waar vaak voor gekozen wordt, zijn: hogedruk reinigen, chemisch reinigen of reinigen door (zand)stralen. Hoewel zij allemaal hun plaats hebben in het reinigen van gevels of bestrating, hebben deze methoden ook allemaal het gevaar in zich uw (bedrijfs)pand te beschadigen. Door druk of door het bijtende effect van de meest gebruikte chemische oplossingen kan de bestrating of gevel van uw pand beschadigd raken. En als steen eenmaal beschadigd raakt dan is vaak het hek van de dam. Impregneren is een doekje voor het bloeden, geen echte oplossing. Als bakstenen of beton beschadigd raakt, is dat het begin van het einde van de gevel.

Door druk (hogedruk reiniging), wrijving (stralen) of agressieve chemische middelen kan de buitenste laag van de gevel van uw (bedrijfs)pand beschadigd raken. Dit betekent dat de gevel water op gaat nemen. Dit kan in eerste instantie leiden tot allerlei vocht- en schimmelproblemen. Ook aan de binnenkant van uw pand. Bij een milde beschadiging kan impregneren nog tijdelijk helpen. Gaat u er wel vanuit dat u deze behandeling iedere 2 tot 7 jaar moet herhalen. Zoals gezegd is impregneren een lapmiddel maar daarom nog niet goedkoop. Op de lange termijn verminderd ook de verkoopwaarde van uw pand.

Door gebruik te maken van stoomreiniging, is er nauwelijks kans op schade. Zeker bij een beperkte druk. En dat is precies hoe de DOFF werkt. Door per keer kleine oppervlakken van een gevel of bestrating aan extreme temperatuur bloot te stellen, laat de vervuiling los van de ondergrond. Met milde druk wordt het loszittende vuil daarna verwijderd. Het is met name de hoge temperatuur die het werk doet. En met onze getrainde en gecertificeerde medewerkers kan u ervan uit gaan dat zij de werking van de DOFF tot in de puntjes kennen. Daarmee is de kans op schade aan uw pand minimaal.

Minder Gebruik van Chemische Middelen om tot Goed Schoonmaakresultaat te komen

Bij Ecowas zullen de laatsten zijn om te zeggen dat wij nooit met chemische middelen zullen reinigen. In sommige gevallen is het gewoon noodzakelijk chemische hulpmiddelen te gebruiken om tot een schoon resultaat te komen. Dat steken we ook niet onder stoelen of banken. Wij hebben echter niet voor niets de afkorting ECO in onze naam. Doordat de DOFF met zulke hoge temperaturen kan werken en daardoor zeer effectief kan reinigen kunnen wij vaak helemaal zonder gebruik van chemische middelen werken in tegenstelling tot vele anderen. Het moet u, zeker in deze tijden, toch ook een goed gevoel geven uw huis of bedrijfspand te laten reinigen met minimale belasting van het milieu?

Mogelijkheid Water te Hergebruiken (minder verspilling)

Afhankelijk van de omgeving van het bedrijfspand of huis dat schoon gemaakt moet worden, zijn we in staat restwater op te vangen en opnieuw te gebruiken. Bij Ecowas zijn we in staat een werkgebied af te bakenen en het gebruikte water binnen dat gebied op te vangen. Dit opgevangen water kunnen we hergebruiken in het schoonmaken van het object. Na een dag werken houden we het verontreinigde water over. Dit water kunnen we op een veilige, milieuvriendelijke manier laten verwerken. En we verspillen minder van wat toch een kostbaar goed is, schoon water. Onze naam is niet voor niets Ecowas.

Bent u bereid deze kosten te dragen? Laat het ons weten!

Mogelijkheid Water met Chemisch Oplosmiddel af te Vangen en Verontreinigd Water Ecologisch Verantwoord te laten Verwerken

Als we niet om het gebruik van Chemische Middelen heen kunnen, zijn we afhankelijk van de omgeving, in staat deze gebruikte mix van water met oplosmiddel op te vangen. Veel oplosmiddelen zijn op een chloor verbinding gebaseerd dus niet goed voor het milieu. Zelfs niet in de geringe verhouding waarin wij bij Ecowas deze middelen gebruiken. Daarom heeft Ecowas een methode ontwikkeld om dit restwater op te vangen en aan te bieden voor verantwoorde verwerking.

Uitstekende Kosten / Baten

Werken met de DOFF kan soms langzamer lijken te gaan dan schoonmaken met wat traditioneel een stoomreiniger genoemd wordt (hogedruk met een stoomfuntie). Door het werken met waterdeeltjes van extreem hoge temperatuur moeten wij soms in een wat langzamer tempo werken. Voordeel van de DOFF is dat het gereinigde oppervlak vaak wel in één keer schoon is. Met de traditionele stoomreiniger moeten zwaarder verontreinigde stukken vaak meerdere malen gereinigd worden. Of de ondergrond wordt zelfs helemaal niet schoon. Of er moet zoveel druk toegepast worden, dat de ondergrond beschadigd raakt.

Door het werken met de DOFF is het risico op beschadiging van gevel of bestrating eigenlijk niet aanwezig. Het is toch fijn als schoon, schoon is en u als eigenaar van het pand niet na de schoonmaak hoeft in te zitten over het impregneren van uw gevel, het moeten vervangen van bestrating of u zelfs zorgen moet maken dat bakstenen vervangen moeten worden. Of erger.... Dat zijn namelijk kosten die pas echt in de papieren gaan lopen.

Tel daarbij op dat het reinigen van uw gevel of bestrating met de DOFF voor nagenoeg dezelfde prijs aangeboden kan worden als traditionele stoomreiniging of zandstralen. Dan kan u toch eigenlijk niet meer om Ecowas heen?

Overtuigd? Vraag nu een demo of offerte aan.