DBF0F8AA-39CF-4A21-B762-4C0DB650B8E3

Bestrating laten reinigen

Zien = Geloven. Vraag vandaag nog de GRATIS DEMO aan

06 57914064

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Waarom De Bestrating van Uw Bedrijf Laten Reinigen?

Kauwgom, groene aanslag, grauwsluier op uw bestrating, het is allemaal geen aantrekkelijk gezicht. Zeker niet als het voor uw (potentiële) klanten de eerste kennismaking is met uw bedrijf. Een smoezelige eerste indruk vertaalt zich in een moeilijk gesprek. Of in het geval van winkels of restaurants, een vertrek naar uw buurman die zijn zaakjes qua bestrating reinigen wel voor elkaar heeft. Een smoezelige bestrating maakt de uitstraling van uw bedrijf in één keer onprofessioneel. Ga uzelf maar eens na. Als u twee experts raadpleegt, de ene netjes verzorgt en de ander loopt qua verzorging de kantjes ervan af, dan zal u toch geneigd zijn meer waarde te hechten aan de expert die zich ook persoonlijk weet te verzorgen. Hetzelfde geld voor uw bedrijfsterrein. Als u een bedrijf het bedrijfsterrein niet weet te verzorgen, hoe zorgvuldig wordt er dan met mijn opdracht omgesprongen. Zet uw bedrijf niet op een 2 - 0 achterstand door de bestrating van uw bedrijf niet op tijd te laten reinigen.

Daarnaast kunnen bij daadwerkelijk achterstallig onderhoud en niet reinigen van bestrating gevaarlijke situaties ontstaan. Stel dat iemand na een regenbui over groene aanslag valt en de heup breekt. Dan kan u waarschijnlijk een claim wegens nalatigheid verwachten. En is het niet van het slachtoffer zelf dan wel van de verzekeringsmaatschappij. Niet op tijd uw bestrating reinigen levert dus ook nog eens een direct financieel risico op.

In het meest extreme geval kan er zelfs een ongezonde situatie ontstaan. Als schimmels, sporen en bacteriën vrij spel hebben kan dat tot ongezonde situaties leiden. Voor u, uw klanten en ook uw personeel dat dagelijks in deze situatie moet werken. Daarom is voorkomen beter. Laat uw bestrating met regelmaat reinigen. Als bijkomend voordeel heeft dit dat na een initiële grondige reiniging van uw bestrating, bijhouden een stuk goedkoper wordt. Deze regelmatige reiniging kan zelfs in de vorm van een abonnement worden afgesloten. Zo houden wij uw entree, bestrating en parkeerterrein voor de langere duur schoon.

Schade door schoonmaken aan uw bestrating

Als u terecht tot het besluit bent gekomen dat u uw bestrating regelmatig laat reinigen, zorg dan wel dat u dit doet met de juiste experts. Het gebruik van onjuiste gereedschappen of zelfs de juiste gereedschappen die verkeerd bediend worden, kan leiden tot onherstelbare schade aan uw bestrating of parkeerterrein. Wij zetten voor u hieronder een paar risico's op een rij die spelen bij het reinigen van bestrating en parkeerterreinen. Zo kan u de juiste vragen stellen aan de expert die de bestrating van uw bedrijfsterrein reinigt.

Allereerst is van belang dat u voor uzelf op een rijtje heeft wat de daadwerkelijke ondergrond is. Er is een groot verschil of uw bestrating van beton, klinkers of asfalt is. Iedere ondergrond heeft zijn eigen risico's op schade door het schoonmaken van de bestrating. Ook het soort verontreiniging dat verwijderd moet worden is van belang. Bestrating in een autoloos gebied zal vaak verontreinigd zijn door groene aanslag. Een parkeerplaats van asfalt is vaak verontreinigd met olieachtige producten en rubber. Het kennen van de ondergrond en het soort verontreiniging uw bestrating zijn zeer belangrijke factoren om mee te nemen in het bepalen van de juist methode van reinigen van uw parkeerplaats, entree of wandelgebied. Methoden die in de ene situatie prima werken zijn schadelijk voor uw bestrating in een andere situatie.

Er zijn drie basisvormen om een verontreinigde bestrating te reinigen. Welke de juiste is voor uw terrein hangt af van ondergrond en soort verontreiniging. Daarover meer na deze korte opsomming.

  • Wrijving (schrobben)
  • Chemisch reinigen bestrating
  • Hoge druk / hoge temperatuur reiniging

Reiniging Bestrating door Wrijving (schrobben)

Het voordeel van deze methode is dat het snelle methode is om uw bestrating te reinigen. Deze methode zien we veel in het straatbeeld in Nederland. De reiniging wordt vaak uitgevoerd door een bepaald type schoonmaakwagen, in de volksmond een straatveger. Borstels vegen de bestrating en een zeepachtige substantie wordt op de borstels gespoten. Nadeel is echter vaak deze straatvegers niet voldoende water en zeepsubstantie mee kunnen nemen om grote oppervlakken daadwerkelijk goed te reinigen. De conclusie is dat als de reiniging grondig moet gebeuren de machine meer aan een tappunt staat om water te laden dan dat er werkelijk kan worden schoongemaakt. Daarnaast is het een dergelijk grove methode dat het nauwelijks mogelijk is om onderscheid te maken tussen zwaar en minder zwaar verontreinigde stukken van de bestrating rondom uw bedrijf. Ieder stukje krijgt dezelfde behandeling. Een oplossing is om handmatig het buitenterrein te schrobben. Commercieel gezien is deze methode echter niet te realiseren. Reiniging van met een zgn. straatveger heeft alleen waarde als het toegepast wordt om een stuk bestrating die met enige regelmaat, grondig gereinigd wordt. Voor een wekelijkse beurt is deze methode prima aan te raden. Vergelijk het met uw eigen huis. 1 of 2 keer per week de stofzuiger door het huis is verstandig en maakt schoon. Maar als je nooit de dweil of een stofdoek hanteert, de ramen lapt en met enige regelmaat het huis grondig sopt, woon je uiteindelijk toch in een vies huis.

 

Chemisch reinigen bestrating

We geven ruiterlijk toe, er zijn situaties dat je ook professioneel schoonmaakbedrijf er niet aan ontkomt om chemicaliën te gebruiken om de bestrating te reinigen. Soms wordt in onze ogen deze optie te snel en te makkelijk gekozen. De bezwaren van het chemisch reinigen van bestrating lijken duidelijk, het is niet goed voor het milieu. Maar door het juiste materiaal te gebruiken in samenwerking met de chemische reiniging, kan je vaak wel substantieel lagere verhoudingen van chemicaliën gebruiken dan doorgaans wordt gedaan. Wij gebruiken alleen chemicaliën als het strikt noodzakelijk is. En dan ook nog eens in de laagst mogelijke dosering. Want laten we wel wezen, de chemische producten die gebruikt worden voor het chemisch reinigen voor zijn of een zuur of een base. Al zegt de sticker 'ecologisch' het blijft een chemisch middel. En dus eigenlijk gewoon niet goed voor het milieu. Ook al is de stof beter afbreekbaar dan wat zeg 15 jaar geleden gebruikt werd.

Daarnaast kleeft er nog een ander gevaar aan chemisch reinigen van bestrating. Als het verkeerde middel gebruikt wordt, of een te hoge dosering, is er een reëel gevaar voor verkleuring van delen van de bestrating. Gewoon omdat het uitbijt. En dat is dan nog het minste. In het ergste geval beschadigt de chemische stof de bestrating (beton, klinkers, asfalt) zelf. En dan ben je natuurlijk nog verder van huis. Soms is opnieuw bestraten op termijn de enige oplossing die nog soelaas biedt. Dat is toch een kostenpost waar je als ondernemer niet mee opgezadeld wilt worden. En als ondernemer wilt u zeker niet het risico lopen dat de grond op termijn 'chemisch verontreinigd' verklaard wordt. Als u aansprakelijk gesteld kan worden, zal u de benodigde sanering moeten bekostigen.

Reiniging bestrating door hoge druk / hoge temperatuur

Hoge temperatuur is in dezen meestal een niet al te grote risicofactor. Wij zullen deze in de beschrijving van risico's dan ook buiten beschouwing laten. Belangrijk is te weten dat je beide, temperatuur en druk, nodig hebt om bestrating goed te reinigen. En hoe hoger de temperatuur die je kan gebruiken voor reiniging, hoe lager de druk kan zijn. En de hoge druk is nu juist de belangrijkste risicofactor in de methode van reiniging van bestrating. In algemene zin kan men dus stellen; hoe hoger de temperatuur waarmee je kan reinigen, hoe beter het is.

Bij het werken met hoge druk om bestrating te reinigen bestaan verschillende risico's. Het eerste is het risico dat aanslag snel terugkeert. Als biologische aanslag verwijderd wordt, is het van belang deze ook te doden. Als de temperatuur hoog genoeg is, worden sporen, schimmels en zelfs bacteriën gedood. De aanslag die terugkomt op het plaveisel is dood en kan gemakkelijk weg worden gespoeld. Als de temperatuur niet hoog genoeg is, wordt er vaak voor gekozen om de druk te verhogen om toch het gewenste 'schone' resultaat te behalen. Bij deze aanpak wordt niet allen het risico gelopen dat de voegen worden leeggespoten en water zich steeds makkelijker onder het plaveisel kan begeven. Ook wordt groene aanslag (mos, sporen, schimmels en bacteriën) nog steeds levend de lucht in gespoten. Hoe hoger de druk, hoe groter het verspreidingsgebied. Er bestaat dus een reële kans dat binnen een paar weken tot enkele maanden de aanslag terugkomt. Vaak erger dan daarvoor.

Algemene risico's bij reinigen bestrating

Een vaak over het hoofd gezien risico bij het reinigen van bestrating is dat met het schoonmaken van de bestrating de invloed wordt uitgeoefend op de afwatering van het terrein zelf. Als voegen in het plaveisel onder invloed van hoge druk of chemicaliën beschadigd raakt, kan het zijn dat steeds meer water onder het plaveisel verzameld. Dit kan allerlei onhandige en zelfs gevaarlijke situaties opleveren. Denk bijvoorbeeld aan losliggende klinkers waar mensen hun enkels over verzwikken. Of het zand dat de bestrating bij elkaar houdt spoelt weg waardoor als het ware 'drijfzand' onder de klinkers komt te liggen. Dat trekt onderhoud van bestrating een paar jaar naar voren. U mag op dat moment hopen dat de gemeente de rekening hiervan oppakt. Mocht blijken dat verzakking van het plaveisel aan uw schoonmaakwerkzaamheden zijn toe te schrijven, wordt u eventueel voor geleden schade en reparatie aansprakelijk gesteld.

Bestrating Reinigen met DOFF stoom en hogedruk reiniging

De DOFF is een gereedschap voor reiniging van bestrating waarbij zeer hoge temperaturen om het punt van contact met verontreinigd oppervlak gerealiseerd kunnen worden. Tot wel meer dan 120 graden Celsius. Dus de hoge temperatuur wordt niet alleen in de boiler gerealiseerd maar juist daar waar het er toe doet; het punt van verontreiniging. Omdat de werktemperatuur zo hoog is, kan druk relatief laag gehouden worden. Het opgespoten vuil verplaatst zich dus over een minder grote oppervlakte. Bovendien is de groenaanslag dood op het moment dat het in de lucht komt. Daarmee wordt verspreiding tot een minimum beperkt. Zelfs als voor het succesvol kunnen verwijderen van zeer hardnekkige aanslag chemicaliën ingezet moeten worden, kan dat in doses die een stuk lager zijn dan bij traditionele methoden voor het reinigen van bestrating.

Toegegeven, werken met de DOFF lijkt vaak iets trager te gaan. Echter, meestal hoeft iedere schoonmaak beweging maar één keer gemaakt te worden om al het vuil te verwijderen. Daarnaast bereikt de DOFF een langer blijvend resultaat omdat biologische aanslag niet meteen weer kan aankoeken en gaan verspreiden. In het proces is de groene aanslag gedood. Bestrating reinigen kan goed gecombineerd worden met onze dienstverlening voor het verwijderen van kauwgom. Daarmee heeft u in één keer een brandschoon gereinigde bestrating voor een schappelijke vierkante meter prijs.

Overtuigd? Vraag nu een demo of offerte aan.