Schoonmaak Consultancy

Ecowas biedt u een consultancy dienstverlening voor advies over het reinigen van uw gebouwen.

Met onze ruime ervaring in het ecologisch en schadevrij reinigen van gevels en bestrating en met de steun van andere professionals in de schoonmaak en restauratie industrie zijn wij in staat schoonmaakadvies uit te brengen voor uw gebouw(en).

Gebouwen zullen door één van onze inspecteurs bezocht worden en een visuele inspectie zal opgevolgd worden door een mondeling of geschreven advies.

Als Ecowas een gebouw inspecteert, kijken we naar:

  • Leeftijd en algemene conditie van het gebouw
  • Het type materiaal dat gebruikt is, zowel bouwkundig als visueel. Dit zodat we een schoonmaakmethode aan kunnen bieden die het beste past bij het gebouw, gebaseerd op de gebruikte materialen.
  • De huidige conditie van alle bouwkundige elementen, zowel individueel als in hun onderlinge relatie en in relatie tot hun ecologische omgeving.
  • De noodzaak om schoon te maken (om vast te stellen of het gebouw schoonmaak nodig heeft of dat het gebouw schade heeft geleden die om ingrijpender actie vragen
  • Controle van werk dat reeds aan het gebouw heeft plaats gevonden en vaststelling of dit schade heeft opgeleverd. We geven advies over hoe geleden schade het best te herstellen en hoe het risico op toekomstige schade aan gevel of bestrating tot een minimum beperkt kan worden. We zullen ook onderzoeken of onjuiste methoden of onjuist gebruikte methoden van schoonmaak dat schade (mede) hebben veroorzaakt.
  • Als het pand geverfd is, onderzoeken we of er zich schade bevindt aan de gevels onder de verf. We maken u duidelijk wat er gedaan kan worden om veilig, ecologisch en schadevrij de verf te verwijderen. We zetten de opties op een rijtje die beschikbaar zijn om het gebouw voor de lange termijn te conserveren, rekening houdend met de omgeving waarin het gebouw staat.
  • We inspecteren op de aanwezigheid van groene, levende aanslag en bepalen de reden dat deze aanslag aanwezig is. We doen advies over mogelijke oplossingen indien van toepassing.
  • De gebruikte mortel en voeg. We kijken hiernaar in relatie tot de structurele integriteit van het gebouw maar ook naar het gebruik van de juiste producten in relatie tot de periode waar het gebouw uit stamt en de geografische locatie.
  • We geven advies over restauratie en conservatie van het gebouw, indien nodig en mogelijk in samenspraak met vertrouwde en door ons kritisch bekeken bedrijven die hoog aangeschreven staan op hun vakgebied.

Wie heeft schoonmaak advies van Ecowas nodig?

Als u het idee heeft niet precies te weten wat uw gebouwen nodig hebben, of als u de opties op een rijtje aan het zetten bent, of zelfs al offertes gehad heeft maar niet zeker weet voor welke optie te kiezen, dan is het Ecowas schoonmaak advies voor u. Wij beoordelen de schoonmaakmogelijkheden voor elk gebouw, historisch of hypermodern en van woonhuizen, tot loodsen tot fabriekspercelen.

Let op! Als de benodigde kennis onze expertise te boven gaat, zullen wij u adviseren wie in de arm te nemen of namens u contact met deze partij opnemen om het gevraagde schoonmaak advies compleet op te leveren.